Algemene gebruikersvoorwaarden site

Algemene Gebrikersvoorwaarden www.vlooienbol.be

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van www.vlooienbol.be. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan jou aanbieden.

[1] Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je de informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Vlooienbol is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij De Vlooienbol.

[2] Prijzen

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met De Vlooienbol te mogen claimen of te veronderstellen.

[3] Up-to-date

De Vlooienbol streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op www.vlooienbol.be onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. De Vlooienbol aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

[4] Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer van www.vlooienbol.be op deze pagina.

 

Terug

Waarom De Vlooienbol?

 

Een huiselijke, kleinschalige en natuurlijke opvang

Zorg in een gezin met héél veel liefde voor dieren

Veel bewegingsruimte

Uitstekende verzorging

We houden de eigenaar(s) steeds op de hoogte

Regelmatig foto's, video's, ..., van je grote vriend

Erkenning door de Vlaamse Overheid in aanvraag - HK